Kombinirana tehnika na staklu

Svaka ideja ima svoj začetak negdje u sklopu naših životnih situacija i putova. Osvijestimo li je duboko u korijenu nastanka, stvorit ćemo iluziju kojoj neće biti povratka. Moja iluzija počela je jednog prekrasnog dana i duboko u srcu znam da će trajati vječno. Ornamentalna iskra koja je dala ideju za nastanak ovih radova i produbila moju viziju o stvaralaštvu, samo je nit koja me neprestano podsjeća na najveću vrijednost naših života, na ljubav. Potraga za ljubavlju, istinom i pravdom, vječita je potraga za smislom istinske ravnoteže, za Bogom.

Lidija Lovreković

Art-kombinirana