Sl.09 kombinirana tehnika na staklu

sl09

Kombinirana tehnika na staklu sa  ugrađenim dragim kamenom – rubinom, inspirirana Mozartom.

Slika izlagana 2007. godine u Ivanić Gradu.

Dimenzije: 20 cm x 29 cm cm

Cijena: 2.000,00 Kn

 

Sl.10 kombinirana tehnika na staklu

Kombinirana tehnika na staklu sa  ugrađenim dragim kamenom – rubinom.

Slika izlagana 2007. godine u Ivanić Gradu.

Dimenzije: 20 cm x 29 cm cm

Cijena: 2.000,00 Kn